aylik yemek listesi aylik e-bulten salincak haberler galeri Salincak oyunlarımız ziyaretci defteri etkinliklerimiz Salincak Anaokulu Facebook iletisim Pek Satranç Pek Koleji

2016 - 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜCRETLERİ

ANAOKULU TAM GÜN

                                                                        13.000 TL

ANAOKULU YARIM GÜN    

                                                                        11.000 TL

ANAOKULU 3 TAM GÜN   

                                                                        11.000 TL

 

 

 

 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği gereği ilan olunur. (20.Mart.2012 tarihli,28239 sayılı Resmi Gazete )20 Mart 2012 Salı                                                                      Resmi Gazete                                                               Sayı : 28239
Millî Eğitim Bakanlığından:

                                      MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ  BEŞİNCİ BÖLÜM
                                                                                                        Ücretlerin Tespit, İlan ve Tahsili


Ücretlerin iadesi
MADDE 56 – (1) Aşağıda belirtilen sebeplerden bir veya birkaçının oluşması hâlinde kurumdan ayrılanların, ayrılış tarihinden sonraki günlere ve saatlere isabet eden ödenmiş ücretleri iade edilir.
(2) Ücretlerin iade edilebilmesi için;
a) Okullarda, öğrencinin başka bir okula nakli,
b) Sağlık raporu alarak öğrenci ve kursiyerin sağlık sebebiyle kurumdan ayrılması,
c) Kurumun kapanması,
ç) Dönemin açılamaması,
d) Kurumun eğitim ve öğretim ortamının olumsuz yönde değiştiğinin il eğitim denetmenleri tarafından tespit edilmesi,
e) Kursiyer veya öğrenci velisinin, öğrenci veya kursiyeri kurumda okutamayacak duruma düştüğünün resmî kurumlarca belgelendirilmesi
gerekir.
(3) Yukarıda belirtilen şartların dışında kurumlara yeni kaydolan öğrenci ve kursiyerlerden;
a) Öğrenim ücretini yıllık olarak belirleyen okul öncesi eğitim okulu, ilköğretim okulu, özel eğitim okulu, ortaöğretim okullarında ve öğrenci etüt eğitim merkezlerinde öğretim yılı başlamadan ayrılanlara yıllık ücretin yüzde onu dışındaki kısmı iade edilir. Öğretim yılı başladıktan  sonra ayrılanlara yıllık ücretin yüzde onu ile öğrenim gördüğü günlere göre hesaplanan miktarın dışındaki kısmı iade edilir.

 

sponsor logo